Il·luminació

El condensador és un component electrònic passiu important, que s'utilitza àmpliament en el camp de la il·luminació per millorar la qualitat del circuit i garantir el funcionament normal de les làmpades.Les aplicacions més utilitzades dels condensadors en el camp de la il·luminació són la correcció del factor de potència i el processament de compatibilitat electromagnètica.En l'aplicació de làmpades i fanals, els condensadors poden millorar l'estabilitat de les làmpades, allargar la vida útil i millorar l'efecte d'il·luminació corregint el factor de potència i eliminant el senyal d'interferència electromagnètica del circuit.

A continuació es descriu l'aplicació dels condensadors en el camp de la il·luminació:

1. Correcció del factor de potència: durant l'ús de llums, pot haver-hi un problema de baix factor de potència al circuit de les làmpades, que afectarà la vida útil i l'efecte d'il·luminació de les làmpades.Per a això, es requereix la correcció del factor de potència mitjançant condensadors.Utilitzeu les característiques dels condensadors per convertir la potència reactiva en potència activa, millorar el factor de potència de les làmpades i reduir la pèrdua d'energia alhora.La correcció del factor de potència del condensador és un pas clau per millorar la utilització de l'energia de les làmpades i garantir un millor efecte d'il·luminació i estabilitat de les làmpades.

2. Tractament de compatibilitat electromagnètica: pot haver-hi senyals d'interferència electromagnètica al circuit de la làmpada, que afectaran la vida útil i l'efecte d'il·luminació de la làmpada.Per aquest motiu, cal utilitzar condensadors per al processament EMC.Els condensadors poden absorbir i eliminar les ones electromagnètiques del circuit per garantir l'estabilitat i la vida útil de les làmpades.

3. Control de la brillantor: els condensadors també s'utilitzen àmpliament en el control de la brillantor de les làmpades.Al circuit de la làmpada, el condensador pot controlar la brillantor de la làmpada ajustant la tensió i el corrent de la làmpada.Utilitzant les característiques dels condensadors, el flux de corrent i la tensió del circuit es poden canviar per controlar l'augment i la disminució de la brillantor.

4. Filtre: Els condensadors també es poden utilitzar com a filtres en circuits de làmpades i tenen un paper important.Utilitzant les característiques dels condensadors, es poden eliminar els senyals de desordre i els senyals d'interferència del circuit per garantir l'efecte d'il·luminació i l'estabilitat de les làmpades.En l'aplicació del circuit de la làmpada, el condensador és una part important del filtre i té un paper clau per garantir el funcionament estable del circuit.

En general, els condensadors tenen un paper important en el camp de la il·luminació i són els components clau per garantir el funcionament normal de les làmpades.Els condensadors s'utilitzen principalment en els escenaris d'aplicació principals, com ara la correcció del factor de potència, el processament de compatibilitat electromagnètica, el control de la brillantor i els filtres.Amb l'avenç continu de la tecnologia d'il·luminació, l'aplicació de condensadors s'ampliarà encara més, aportant més innovació i progrés tecnològic a la indústria de la il·luminació.
La font d'alimentació de commutació d'alta potència per a la il·luminació té els avantatges de pes lleuger, gran capacitat, alta eficiència i mida petita, però la font d'alimentació de commutació generarà grans pics i ondulacions durant el funcionament.Si el condensador de la font d'alimentació no pot proporcionar un suport fort per al mòdul d'alimentació, serà impossible evitar pics i ondulacions, que provocaran danys. Per resoldre aquest problema, YMIN ha llançat una varietat de condensadors amb alt voltatge i alta estabilitat i ultra -baixa temperatura i alta estabilitat, que poden millorar l'impacte en la vida útil de la font d'alimentació causada per la interferència màxima i la gran ondulació de la font d'alimentació de commutació durant el funcionament.

Productes relacionats

1.Condensadors electrolítics d'alumini tipus SMD

Condensadors electrolítics d'alumini tipus SMD

2.Condensadors electrolítics d'alumini tipus plom radial

Condensadors electrolítics d'alumini tipus plom radial

3.Condensadors elèctrics de doble capa (súper condensadors)

Condensadors elèctrics de doble capa (súper condensadors)

4. Condensadors electrolítics sòlids d'alumini de polímer conductor tipus SMD

Condensadors electrolítics sòlids d'alumini de polímer conductor tipus SMD

5. Condensadors electrolítics sòlids d'alumini de polímer conductor de tipus de plom radial

Condensadors electrolítics sòlids d'alumini de polímer conductor de tipus de plom radial

6. Capacitors electrolítics sòlids d'alumini polimèric multicapa

Capacitors electrolítics sòlids d'alumini polimèric multicapa

7.Condensadors electrolítics d'alumini híbrids de polímer conductor tipus SMD

Condensadors electrolítics d'alumini híbrids de polímer conductor tipus SMD

8.Condensadors electrolítics d'alumini híbrids de polímer conductor de tipus de plom radial

Condensadors electrolítics d'alumini híbrids de polímer conductor de tipus de plom radial

9.Condensadors ceràmics multicapa

Condensadors ceràmics multicapa